0966.869.373

Camera theo loại

BỘ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU QUESTEK QTA-B101HD

Giá: 300.000 VND

- Bộ khuếch đại tín hiệu HD SDI


- Hỗ trợ 1 kênh camera HD- SDI vào


- Hỗ trợ 1 kênh camera HD-SDI ra