0966.869.373

Camera theo loại

Màn hình chuyên dụng DS-D5019QE

Giá: 4.730.000 VND

– Màn hình chuyên dụng LCD 19″.
– Độ phân giải 1366×768.
– Cổng VGA, HDMI, Thiết kế để sử dụng 24/7.

Màn hình chuyên dụng DS-D5022QE-B

Giá: 7.280.000 VND

– Độ phân giải 1920×1080

– Cổng VGA, HDMI, Thiết kế để sử dụng 24/7

– Tích hợp AUDIO in và Loa

Màn hình chuyên dụng DS-D2046NL-B

Giá: 123.000.000 VND

- Viền mép 3.5 mm, 3 màn*4 màn

- Chân đế-46 Khung màn hình-LBE176

- Chân đế-46 Đế-LBE Cao=1000mm

Màn hình chuyên dụng DS-D2046NL-B

Giá: 86.000.000 VND

- Độ phân giải 1920x1080

- Thông số độ sáng 500cd/㎡

- Viền mép 5.3mm

Màn hình chuyên dụng DS-D2055NL-B

Giá: 259.000.000 VND

- Độ phân giải 1920x1080

- Thông số độ sáng 500cd/㎡

- Viền mép 3.5mm viền mép 3.5 mm, 3 màn * 4 màn

Màn hình chuyên dụng DS-D2055NL/Y

Giá: 131.000.000 VND

- Màn hình LCD 55

- Độ phân giải 1920x1080

- Thông số độ sáng 500cd/㎡