0966.869.373

Camera theo loại

Switch PoE HDPARAGON HDS-SW108POE

Giá: 5.680.000 VND

- Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.

- Cấp nguồn tổng cộng tối đa 8 port: 123W.

- Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, 50/60Hz.

Switch PoE 16 port HDPARAGON HDS-SW1016POE

Giá: 10.850.000 VND

- Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.

- Cấp nguồn tổng cộng tối đa 16 port: 230W.

- Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, 50/60Hz.

Switch PoE 24 port HDPARAGON HDS-SW1024POE

Giá: 16.350.000 VND

- Hỗ trợ 2 port 1000Mbps SFP.

- Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.

- Cấp nguồn tổng cộng tối đa 24 port: 370W.

Switch PoE 8 port HDParagon HDS-SW108POE/M

Giá: 3.900.000 VND

- 8 Port 10/100M + 1 Port Uplink 100Mbps RJ45

- Cáp nguồn tối đa cho 1port: 30W

- Cáp nguồn tổng cộng tối đa 8 port: 58W

Switch PoE 16 port HDPARAGON HDS-SW1016POE/M

Giá: 8.832.000 VND

- Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.

- Cấp nguồn tổng cộng tối đa 16 port: 230W.

- Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, 50/60Hz.

Switch PoE 24 port HDPARAGON HDS-SW1024POE/M

Giá: 11.452.000 VND

- Hỗ trợ 2 port 1000Mbps SFP.

- Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.

- Cấp nguồn tổng cộng tối đa 16 port: 230W.